Открийте нашето училище

Основно училище “Георги Стойков Раковски” с. Голямо ново е общообразователно училище с почти 120 годишна история. В него се обучават 89 ученици от ромския етнос, разпределени в 7 паралелки от 1 до 7 клас. От 2018 г. към училището функционира и подготвителна група. Тя е разкрита за нуждите на училището като мярка за работа с деца от уязвими групи.Основна цел в прилаганите управленските технологии и училищните политики е осигуряването на достъпно и качествено образование на учениците.

АКЦЕНТИ

МЕДИЯ

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed