Учителски екип

Учителски състав

През годините от 2000 до 2020 г. броят на учениците варира между 100 и 139. Това налага увеличаване на учителите – от 10 учители през 2003 г. днес работят 14 учители както следва: Стилиана Димитрова – директор, Иванка Иванова – ст. начален учител, Виолета Дамянова – ст. начален учител, Ивелина Василева – ст. начален учител, Даниела Петрова – ст. начален учител, Наиле Шафкиева– ст. учител по БЕЛ, Донка Николова – ст. учител по биология и здравно образование, Емил Илиев – учител по ФВС, Розалина Кръстева – ст. учител по география и икономика и ст. учител в ГЦДО в прогимназиален етап, Костадин Костадинов – ст. учител по математика, Марияна Пенчева – ст. учител в подготвителна група, Петя Иванова – ст. учител ГЦДО в начален етап, Весиле Мустафа – ст. учител ГЦДО в начален етап, Борислав Савов – учител ГЦДО в прогимназиален етап и учител по история и цивилизации.
Стилиана Димитрова
Директор
Иванка Иванова
ст. начален учител
Донка Николова
ст. учител БЗО
Виолета Дамянова
ст. начален учител
Марияна Пенчева
ст. учител ПГ
Весиле Бейтула
ст. учител ГЦДО в НЕ
Борислав Савов – учител в ГЦДО в ПЕ
учител в ГЦДО в ПЕ
Даниела Петрова – ст. начален учител
ст. начален учител
Наиле Шефкиева – ст. учител БЕЛ
ст. учител БЕЛ
Емил Илиев – учител ФВС
Костадин Костадинов – ст. учител по математика
ст. учител по математика
Ивелина Василева – ст. начален учител
ст. начален учител
Розалина Кръстева – ст. учител по ГИ
ст. учител по ГИ
Петя Иванова
ст. учител ГЦДО в НЕ

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed