Новини

Иновативни практики за интеркултурно взаимодействие на заинтересованите страни в образованието

За първа година единадесет училища, обединени от ЦМЕДТ„Амалипе“ по проект „Всекученик ще бъде отличник” под патронажа на Кмета на Община Марица организираха Регионален форум на тема „Иновативни практики за интеркултурно взаимодействие на заинтересованите страни в образованието”, в който участваха над 120 учители.

Те представиха своя практически опит по въвеждане на интеркултурно образование и задържане на децата в училище. Акцентът бе върху работата с родителите и обмяна на опит между ученическите парламенти и родителски клубове. Всяко училище участва с екипа си, представяйки своя практика за работа с родители и ученици чрез презентация. ОУ „Г.С.Раковски” с. Голямо ново бе единственото училище от община Търговище, участващо във форума, който се проведе на 17 март 2018 г. в СУ „Васил Левски“ с. Маноле, община Марица, област Пловдив. Училището е с богата материална база. Построено е през 2015 г. по инициатива на кмета на община Марица. Капацитетът му е 500 ученици. Към него има построен съвременен модерен физкултурен салон. Форумът бе официално открит от проф. д.п.н. Румяна Танкова – Декан на Педагогически факултет на ПУ”Паисий Хилендарски”. Присъстваха: представител на РУО – Пловдив; проф.д.п.н. Пламен Радев, ръководител катедра „Педагогика и управление на образованието” в ПУ“Паисий Хилендарски“; доц. д-р Йосиф Нунев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж – Плевен; Деян Колев – Председател на ЦМЕДТ „Амалипе”; Теодора Крумова – зам.-председател на ЦМДЕТ”Амалипе”; регионалните координатори на ЦМЕДТ”Амалипе”, както и представители на Общини Раковски, Садово и Септември.

Учителският екип от ОУс. Голямо ново се представи с две практики – една, стартирала преди три години за работа с децата – „Светът е малък” и лятното училище 2017 г., проведено от доброволци към Междукултурния център „Лекти” и втора – за работа с родителите – „ЗаЕДНО – по пътя за приобщаващото образование”. На форума присъства целия педагогически екип към ОУ с. Голямо ново.

Leave a comment

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed