Новини

ПРОЕКТ„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.”МОСВ, ПУДООС

Участието в Националната кампания „За чиста околна среда – 2015 г.” осигури възможност на учениците да повишат екологичната си култура, да формират положително отношение към природните и общочовешки ценности и да изградятотговорно отношение към околната среда. Чрез дейностите по проекта е осигурена практическа реализация на приоритетите в екологичната политика на ОУ „ Г.С. Раковски“ за активно положително отношение към природата и нейното опазване. ДЗейности са леалицзирани през времето от март 2016 г. до октомври 2016г.

Leave a comment

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed