Новини

„Климатът: преди, сега и в бъдеще“

През периода от февруари до март 2021 г. деца от ОУ „Г. С. Раковски“ с. Голямо ново на възраст от 6
до 14 години в дни на пандемия работиха онлайн под ръководството на г-жа Весиле Бейтула – зам.
директор, г-жа Ивелина Василева – старши начален учител и г-жа Донка Николова – старши учител по
БЗО с художника Иван Льочев.
Темите, които бяха застъпени в извънкласните занимания по изобразително изкуство, литература и
екология бяха свързани с климатичните промени. Идеите, които децата обсъдиха бяха вдъхновени от
книгата на лесен английски „Историята на Хуго“, чийто автор е Сабира Сталберг, скъп приятел на
училището.
Рисунките на децата са в основата на 10 дигитални картини на художника Льочев за климата в
миналото, днес и в бъдещето.


Проектът стартира с подкрепата на Министерството на културата и Национален „Фонд Култура“,
България, Съвета по изкуствата на Северна Каролина, САЩ и Съвета по изкуствата на град Дърам,
Северна Каролина.

Leave a comment

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed