„НИЕ ПОМНИМ РАКОВСКИ!“

На 14 април 2021 г. ученици и учители при ОУ „Г. С. Раковски“ честваха патронния
празник на училището. Гост на тържеството бе г-н Огнян Ангелов – кмет на с. Голямо
ново, както и учители от ПГТХВТ “Алеко Константинов“ гр. Търговище, с които
учителският екип си партнира по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към
ЦМЕДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново.


Празникът премина през два етапа – един – с учениците в начален и един – с учениците
в прогимназиален етап под форма на интерактивно състезание „Ние помним Раковски!“
Игрите, включени в съревнованието изискваха от учениците: екипност, прилагане на
знания от областта на историята, географията, литературата, музиката и
изобразителното изкуство, както и бързина и съобразителност.
В дни на пандемия, по инициатива на г-жа Даниела Петрова – старши начален учител,
състезанията се излъчваха онлайн и учениците – неучастници от съответния етап
имаха възможност да наблюдават как протичат те между техните съученици.
Прилагане на знания от учебните часове, положителни емоции, надпревара и
забавление съпътстваха интерактивните игри, посветени на училищния празник.
Учителският екип бе подготвил индивидуални изненади за всяко участващо дете.
Журито бе силно затруднено при излъчване на победителите.
На финала г-н Илиев проведе спортно – състезателна игра между учениците от 5 и 6
клас.
Ние, учителите и учениците при ОУ „Г. С. Раковски” никога няма да забравим и ще
помним с гордост делото на великия революционер, чието име носи нашето училище!

Leave a comment

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed