ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО!

Днес това важи и за децата от ОУ „Г.С. Раковски”, с. Голямо ново, общ. Търговище,
които през годините са правили не една добрина – благотворителни Коледни акции за
деца в нужда; дарения на предмети на бедстващите след инцидента в Хитрино – 2016 г.
и в Аспарухово през 2014 г. Те са и автори на единствения в България Учебник по
доброта, написан през 2015 г., в който са описани добри постъпки на техните по-големи
батковци и каки.
И днес, в условията на извънредно положение, когато самите те имат нужда от помощ –
ТЯХНАТА ДОБОРОТА Е ВЪЗНАГРАДЕНА – училището получи пет компютърни
конфигурации, четири таблета и два лаптопа от хора с добри сърца от цяла България в
отговор на нашия призив за помощ!


Тази техника е предназначена единствено и само за ползване от учениците от уязвими
групи за обучението им в електронна среда.
Благодарим на Людмил Икономов от гр. Варна, на Боряна Пейчева от Велико Търново,
на Данаил Андонов и на Кристина Славова от гр. София за добрите сърца!
Докато има хора като тях, ще се случват чудеса!
Тяхната постъпка доказва, че в трудни времена – взаимопомощта и съпричастието са от
съществено значение за успеха и ни карат да вярваме, че МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА!

Leave a comment

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed