Образование за утрешния ден

Проект „Образование да утрешния ден“ – цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. Сформирана е една група , включваща 15 ученици от 5-7 клас, които усвояват основни дигитални умения в продължение на 70 учебни часа през уч. 2019-2020 г. – https://oud.mon.bg/

 

 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed