Активно приобщаване в системата

Проект "Активно приобщаване към системата на предучилищното образование"

Проект „Активно приобщаване към системата на предучилищното образование“ – стартира на 14.10. 2019 г. Провеждат се педагогически ситуации с деца на 5 и 6 години, невладеещи български език.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed